Close filters
Filters
Submenu

Register for consignments

 

--- Nederlandse vertaling onderaan ---

It is best practice to keep a clear overview of all incoming and outgoing consignment movements on national, European and international level.

AWDC provides a template in the format of an Excel file in which you can register such consignment movements. Download it here or via the 'documents' tab below. Correct use of this template provides the following benefits:

  • You comply with the legal obligation as per the VAT legislation to keep consignment records;
  • You automatically fulfill one of the conditions to be able to make use of the simplifying rules in case of a call-off stock. If you keep your own stock with a third party in the European Union for an extended period of time, you need to meet certain requirements to avoid having to apply for a VAT number in that European country. One of these requirements is keeping a register with incoming and outgoing consignment movements. More information on call-off stock and the simplifying rules you can find  here.
  • Lastly, this register provides more transparency with regard to your stock and consignments in case of spot checks or inspections by the supervising authorities.
     

Het is beste praktijk een duidelijk overzicht bij te houden van alle inkomende en uitgaande consignatiebewegingen nationaal, Europees en internationaal.

AWDC biedt hiervoor een template aan in het format van een excel waarin u deze consignatiebewegingen kan opnemen. Download het template hier of via de 'documents' tab onderaan te pagina. Het gebruik van deze template biedt u de volgende voordelen:

  • U voldoet aan de wettelijke verplichting voortkomende uit de btw wetgeving om een consignatieboekhouding te voeren;
  • U voldoet ook automatisch aan één van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigingsregels bij call-off stock: Indien u eigen voorraad langdurig aanhoudt bij een derde partij in de Europese Unie, dient u aan enkele voorwaarden te voldoen om te vermijden dat u in dat Europees land een btw nummer moet aanvragen. Eén van de voorwaarden is het bijhouden van een register met inkomende en uitgaande consignatiebewegingen. Meer info over call-off stock en de vereenvoudigingsregels vindt u hier;
  • tot slot  kan dit register meer transparantie bieden over inkomende en uitgaande consignaties bij controles en inspecties door toezichthoudende overheden.
View attachments
0 News
0 Events
1 Contacts

Trisevgeni Stavropoulos

Head of Legal & Compliance