Close filters
Filters

‘Complete from A-Z’ AML & Compliance Webinar 19.04.21 (NEDERLANDS) 10h-12h

Antwerp Diamond Seminar
19 Apr 2021

In België worden diamanthandelaren onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Dit betekent dat zij bepaalde verplichtingen en formaliteiten moeten naleven, om te handelen in overeenstemming met de antiwitwaswetgeving.

AWDC organiseert seminaries om diamanthandelaren te informeren over deze wetgeving en over wat zij moeten doen om in overeenstemming met deze wetgeving te handelen.

Dit webinar zal ONLINE doorgaan op maandag 19 april 2021 van 10:00u tot 12hu via Zoom. Wanneer u zich inschrijft, ontvangt u automatisch in een bevestigingse-mail de juiste link en benodigde gegevens voor de webinar. Op de dag van het seminarie, kan u deelnemen aan de webinar door op de hyperlink in de e-mail te klikken.

Dit webinar zal in het Nederlands worden gehouden.

Uw aanwezigheid bij en deelname aan dit ONLINE AWW webinar zal worden gecontroleerd. Slechts zij die actief deelnemen aan het AWW seminarie tot het einde zullen een aanwezigheidscertificaat verkrijgen. De certificaten zullen opgehaald kunnen worden van AWDC’s receptie na het seminarie. Hierover zal meer informatie gedeeld worden tijdens het seminarie.

Merk op dat alle diamantfirma’s, en in ieder geval minstens één bestuurder van alle diamantfirma’s,een dergelijk seminarie dienen bij te wonen en hiervan dienen bewijs over te maken aan de Federale Overheidsdienst Economie. De deadline voor het overmaken van dit bewijs is in december. Indien u nog niet eerder aan een AWW seminarie deelnam, gelieve u dan te registreren voor dit seminarie. 

Deelname is gratis. Wij raden u aan uw deelnamecertificaat bij te houden voor uw administratie, als bewijs van aanwezigheid indien u een controle door de FOD Economie zou krijgen. 

Indien u voor meerdere firma's werkt, gelieve dit aan te geven in de 'remarks' sectie op de registratiepagina, zodat wij dit kunnen nakijken en aanwezigheidscertificaten voor al deze firma's kunnen opmaken.

Het is verplicht om een anti-witwasseminarie bij te wonen om geïnformeerd te blijven over uw verplichtingen onder de AWW wetgeving.