Close filters

Select language

Filters

AWDC is een private stichting die de collectieve belangen van de Belgische diamantsector vertegenwoordigt. Het wil de positie van Antwerpen als wereldcentrum voor diamant verder ontplooien en het imago van de sector versterken bij het grote publiek. Dit gebeurt via Diamond Office, waar alle diamanten passeren die Antwerpen binnenkomen of buitengaan en gaat verder gepaard met een waaier aan services voor de sector, marketing campagnes, conferenties, beurzen, economische missies…

AWDC is a Public, Private Cooperation, officially representing and coordinating the Antwerp diamond sector. Our mission is twofold: strengthening Antwerp’s position as the world’s primary diamond trading centre and strengthening the image of diamonds to a general audience. We do this through Diamond Office, where we streamline the vast import and export flow of diamonds in and out of Antwerp and through a wide variety of dedicated marketing campaigns, services, conferences, trade fairs, economic missions and much more…