Close filters
Filters
Submenu

Heraanleg Diamantwijk

Dit jaar worden de straten van de diamantwijk heraangelegd door de Stad Antwerpen. Dit project wordt uitgevoerd door aannemer Verbruggen, in opdracht van stad Antwerpen, in samenwerking met Waterlink, Aquafin en in nauwe samenspraak met de politie en AWDC.

Aannemer Verbruggen begint met de grondige heraanleg van de Schup-, Hoveniers- en Rijfstraat op 24 april 2023. Het einde is voorzien gedurende  januari 2024. De ingrijpende werken worden opgesplitst in 4 fases

De werken zullen ongetwijfeld voor ernstige overlast en ongemakken zorgen, doch het eindresultaat zal de uitstraling van de diamantwijk terug voor een lange tijd een briljante boost geven. 

Veiligheid voorop!

Op elke werf schuilen er mogelijke gevaren. Rondrijdende vrachtwagens, een onverwacht obstakel, een put. Om dit veiligheidsrisico te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Om de veiligheid te waarborgen rekenen we ook op u.

Deze richtlijnen geven we graag mee:

 • Respecteer de werfsignalisatie, de afsluitingen en de verkeersregels.
 • Parkeer uw fietsen, steps, scooters, e.d. niet in de Schup-, Hoveniers- of Rijfstraat, doch wel op de reglementaire locaties op de openbare weg, of maak gebruik van de fietsparkings in de omliggende publieke parkings
 • Kom enkel op de werf als het echt noodzakelijk is.
 • Moet u toch de werf op, kijk dan extra uit voor mogelijke obstakels, putten en voertuigen.Maak, voor u de werf oversteekt, altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo bent u zeker dat hij of zij u gezien heeft.

Kennisgeving aan uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeraar

We raden alle diamantbedrijven aan om proactief contact op te nemen met hun respectievelijke verzekeringsmakelaar en/of verzekeraar ter kennisgeving van de werken

Vragen? Problemen?

Heeft u onverwachte problemen met de werf? Heeft u nog vragen over de organisatie van de werf?

Wij hebben regelmatig contact met de Stad, de aannemer en de werfleider. Stel uw vraag via / aan stvh@awdc.be, tel 03/2220572

Minderhindervergunning

Eigenaars of huurders van een garage, die niet beschikken over een bewonerskaart, hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt. Ga naar www.antwerpen.be, zoek op ‘minderhinder’ -> ‘aanvraag minderhindervergunning’. Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via mobiliteitenparkeren@antwerpen.be.

Wat gebeurt er?

De Schup-, Hoveniers- en Rijfstraat worden volledig heraangelegd. Binnen dit project wordt ook de riolering en de verlichting vernieuwd.

De straten hebben het statuut woonerf met gemengd verkeer. Binnen het woonerf geldt een parkeerverbod. Fietsen, steps en scooters moeten in de “fietsenbergplaats” worden gestald. Er worden wel vier vaste parkeerplaatsen voorzien voor de politie. Daarnaast worden er verschillende zones vrijgehouden om te laden en lossen. Het verkeer kan in beide richtingen rijden, de primaire toegang blijft voorzien via de Schupstraat.

De ambitie van het project is om de wijk op te waarderen. De bestrating wordt vernieuwd en er komen verhoogde plantvakken, waarvan enkele ook voorzien zijn van bankjes. Daarin komen in totaal zes bomen, meerstammige heesters en lage beplanting. Hierbij wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid van camera’s in de wijk. De beplanting wordt bepaald in samenspraak met de politie en de groendienst. De Portugese synagoge wordt geaccentueerd door architecturale verlichting.

De riolering wordt vernieuwd en het water wordt maximaal ter plaatse gehouden en geïnfiltreerd in de ondergrond. Zo wordt het regenwater ter plaatse opgevangen in buffersystemen onder de plantvakken. Hierdoor kunnen de bomen en planten op een capillaire manier water opnemen. Het overtollige water wordt bij een regenbui afgeleid naar 20 infiltratiepalen met een diepte van 6 meter. Hier kan het water infiltreren. Het vuilwater zal worden afgevoerd via een nieuwe riolering.

Voor meer informatie, ga naar: 

https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/diamantstraten-heraanleg-ope...

Planning

Fase 1: start op 24 april tot juni 2023 

De werken beginnen aan het kruispunt Lange Herentalsestraat/Schupstraat en schuiven dan in sleuven van 10 meter  verder op tot ongeveer de helft van Hovenierstraat. Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren. Voertuigen zullen, afhankelijk van de fase en vooruitgang van de werken, moeten via een voorziene omleiding omrijden en binnen- en buiten rijden via de Schup- of de Rijfstraat. Bijkomende communicatie volgt via AWDC naar uw gebouwverantwoordelijken.

Wat gebeurt er in deze fase:

 • bestaande riolering uitbreken  
 • aandachtspunt: deze grondwerken kunnen mogelijks trillingen veroorzaken die, afhankelijk van de locatie, de installatie en programmatie, seismische detectoren kunnen laten afgaan.
 • nieuwe riolering aanbrengen
 • de nieuwe riolering wordt aan elk huis aangesloten
 • dat gebeurt telkens aan één zijde van de straat zodat er altijd een straatzijde beschikbaar is voor passage voor voetgangers en fietsers
 • gebruikers van de ondergrondse parkings tot de diamantgebouwen zullen voor een bepaalde duur (vermoedelijk ergens tussen 2 tot maximaal 5 dagen) geen gebruik kunnen maken van de parkingfaciliteiten. De exacte periode wordt telkens een aantal dagen op voorhand gecommuniceerd aan de gebouwverantwoordelijken, zodat iedereen de tijd heeft om nodige maatregelen te nemen.
 • We raden parkinggebruikers aan om dan gebruik te maken van de talrijke omliggende publieke parkings
 • mogelijk is de aansluiting juist onder de voordeur, dan wordt er een loopplank gelegd. Deze ingreep duurt niet lang 
 • terug opvullen met aarde
 • een tijdelijke verharding wordt aangebracht die niet overrijdbaar is voor gewone wagens

Hoe wordt er gewerkt:

 • er wordt een sleuf gegraven over ongeveer de helft van de rijbaan
 • deze sleuf is ongeveer 3 m breed,10 m lang en 2 tot 4 meter diep
 • deze sleuf schuift telkens op 
 • aan weerszijden van de sluif blijf 1.5 m doorgang voor voetgangers en fietsers (behalve als de riool aan de huizen word aangesloten)
 • op het einde van fase 1 wordt de sleuf tijdelijk geasfalteerd om de toegankelijkheid tijdens fase 2 te garanderen
 • gezien de beschikbare openbare ruimte voor gewoonlijke leveringen tot de gebouwen ernstig beperkt zal zijn gedurende de duur van de werken, zal de Politie strenger toezien op het correct gebruik van de toegangstijden en de tijdelijke innames van de openbare weg.
 • de Politie zal, afhankelijk van de fase, steeds aanwezig zijn en toezicht houden aan de gebruikte toegang

Bekijk hier het algemene en gedetailleerde omleidingsplan voor verkeer in Fase 1. 

Fase 1 omleidingsplan algemeen

Fase 1 omleidingsplan detail

Fase 2: juni tot juli 2023

Fase 2 start in de helft van de Hoveniersstraat en loopt tot aan de Vestingstraat. Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren.

 

Wat gebeurt er in deze fase:

Hetzelfde als fase 1

 

Hoe wordt er gewerkt:

Hetzelfde als fase 1

 

Bouwverlof: 14 juli tot en met 6 augustus

Tijdens het bouwverlof wordt er niet gewerkt. De aannemer zal ervoor zorgen dat de werfzone beperkt en opgeruimd is.

 

Fase 3: 7 augustus tot en oktober 2023

De werken beginnen aan de Vestingstraat en schuiven in stapjes op tot ongeveer de helft van de  Hoveniersstraat. Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren.

Wat gebeurt er in deze fase

 • de bufferconstructies onder de plantvakken worden geplaatst
 • de fundering wordt aangebracht
 • de definitieve bestrating wordt aangebracht.
 • de plantvakken worden geplaatst

Hoe wordt er gewerkt?

 • De werf is ongeveer 10 meter lang en schuift telkens op 
 • Eerst wordt één helft van de straat aangelegd, daarna de andere helft, zodat men steeds kan passeren
 • gebruikers van de ondergrondse parkings tot de diamantgebouwen zullen voor een bepaalde duur (vermoedelijk ergens tussen 2 tot maximaal 5 dagen) geen gebruik kunnen maken van de parkingfaciliteiten. De exacte periode wordt telkens een aantal dagen op voorhand gecommuniceerd aan de gebouwverantwoordelijken, zodat iedereen de tijd heeft om nodige maatregelen te nemen.
 • gezien de beschikbare openbare ruimte voor gewoonlijke leveringen tot de gebouwen ernstig beperkt zal zijn gedurende de duur van de werken, zal de Politie strenger toezien op het correct gebruik van de toegangstijden en de tijdelijke innames van de openbare weg.
 • de Politie zal, afhankelijk van de fase, steeds aanwezig zijn en toezicht houden aan de gebruikte toegang
 • De nieuwe bestrating is na het invoegen
  • de eerste dag niet begaanbaar 
  • 14 dagen niet berijdbaar voor kleine voertuigen en auto’s

Op het einde van de eerste fase wordt er 10 dagen niet gewerkt om de definitieve bestrating voldoend te laten uitharden. De laatste fase start als er opnieuw auto’s over de derde fase kunnen rijden.

Er kan een 10-tal dagen niet gewerkt worden om ervoor te zorgen dat de eerste fase uitgehard is. Zo zorgen we ervoor dat er steeds één zijde van de straat toegankelijk blijft. 

 

Fase 4:  oktober 2023 tot januari 2024

De werken beginnen ongeveer in de helft van de Hoveniersstraat en schuiven op tot aan Lange Herentalsestraat. Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren.

 

Wat gebeurt er in deze fase:

Hetzelfde als fase 3

Hoe wordt er gewerkt:

Hetzelfde als fase 3

 

Huisvuilophaling

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats het huisvuil op een bereikbare hoek. Meer informatie via www.antwerpen.be/ophaalkalender.

 

View attachments