Close filters
Filters
Submenu

David Ziegler

The Tiger Woods of Diamonds

For years David travelled the world as a PGA professional golf player. He participated in international competitions and taught golf lessons. After 15 years, he decided to turn his career around and follow in his father’s footsteps. “The fascinating stories that my father used to tell about his work in the diamond business sparked my curiosity and made me set my first steps into the world of diamonds.”

As a top athlete, you only have one goal in mind: to constantly improve yourself and strive for perfection. This is not something one can achieve without a clear plan, a lot of discipline, hard work and perseverance. And those are exactly the same qualities you need in the business world. “The diamond industry is an intriguing world”, says David. “Diamonds make people dream. Just as the adrenaline a professional sports athlete can experience, that is how a diamond can evoke certain exceptional emotions as the ultimate symbol of love.”

David is the sales director at HRD Antwerp. “HRD Antwerp is one of the leading diamond laboratories in the world. We deliver reliable diamond and jewelry reports, which are solid proof of quality, authenticity and objectivity. Every diamond that we investigate receives a grading report, which is a passport that confirms the authenticity of a diamond and provides a thorough description of the main characteristics: the 4 C’s (Carat, Color, Clarity and Cut) so that the end consumer knows exactly what kind of product he purchases.”

In addition to his job as sales director at HRD Antwerp, David is also involved in the marketing side of the Antwerp diamond industry. “There is a need for more general advertising for diamonds”, he believes. “Belgium is a small consumer market but Asia, the Middle-East and the United States have a lot of potential. Especially in the United States, people believe that a wedding cannot take place without a proper engagement ring. Chinese consumers are starting to take over this tradition, which in turn means that the opportunities for the diamond trade are still high.”

Although David is mostly intrigued by the international aspect of the diamond industry, he sees his future in Antwerp. “Born and bread in Antwerp, I want to ensure that the beating heart of the diamond industry will always remain in the city of Antwerp. The city would never have the same international allure without the presence of the industry.” That is also why David hopes that the young generation (generation Y) will buy more diamonds again. “Today, our generation prefers to spend their money on other luxury goods”, says David, “but a diamond never loses its value and it can be passed on from generation to generation. A diamond also has an emotional value as opposed to other luxury goods. I see it as my personal mission to promote Antwerp as the world center for diamonds and to convince people in Belgium as well as abroad to buy more diamonds, with an HRD Antwerp Grading Report.”

De Tiger Woods van de diamant

Jarenlang reisde David de wereld rond als PGA professionele golfspeler. Hij nam deel aan internationale wedstrijden en gaf golf les. Tot hij besloot om na 15 jaar zijn carrière een andere wending te geven en in de voetsporen van zijn vader te treden. “De fascinerende verhalen die mijn vader vertelde over zijn werk, maakten me nieuwsgierig en spoorden mij aan om mijn eerste stappen in de diamantwereld te zetten”

Als topsporter heb je één doel voor ogen: jezelf constant verbeteren en streven naar perfectie. Dit bereik je niet zomaar, een duidelijk plan, veel discipline, hard werken en doorzettingsvermogen zijn hiervoor nodig. “Dezelfde eigenschappen heb je nodig in de zakenwereld. En de diamantsector is een intrigerende wereld,” aldus David. “Diamant spreekt tot de verbeelding en doet mensen dromen. Net zoals de prestatie van topsporters mensen in vervoering kan brengen, wekt diamant als ultiem symbool van liefde emoties op.

David is actief als sales directeur bij HRD Antwerp. “HRD Antwerp is één van de meest toonaangevende diamant labo’s ter wereld. Het levert betrouwbare diamant- en juweel rapporten af, een onomstootbaar bewijs van kwaliteit, authenticiteit en objectiviteit. Elke diamant die wij onderzoeken krijgt een grading report. Een identiteitskaart die de echtheid van een diamant bevestigt en er de hoofdkenmerken van beschrijft, de 4C’s (Carat, Colour, Clarity en Cut), zodat de eindconsument exact weet wat hij koopt.”

Naast zijn functie als sales directeur bij HRD Antwerp, houdt David zich ook bezig met marketing. “Er is nood aan meer algemene publiciteit voor diamant”, aldus David. “België is als consumentenmarkt heel klein, maar Azië, het Midden Oosten en Amerika hebben een enorm potentieel. Zeker in Amerika is men ervan overtuigd dat bij een huwelijk een diamanten verlovingsring hoort. Ook in China is men dit idee erg genegen en neemt men deze traditie over, waardoor er voor de diamanthandel nog heel wat mogelijkheden zijn.”

Hoewel David vooral is geïntrigeerd door het internationale aspect van de diamantsector, ziet hij zijn toekomst in Antwerpen. “Als geboren en getogen Antwerpenaar wil ik ervoor zorgen dat de diamantsector het kloppend hart van Antwerpen blijft. De stad zou nooit dezelfde internationale uitstraling hebben zonder de aanwezigheid van de sector.” Daarom hoopt David dat ook de jonge generatie (generation Y) opnieuw meer diamant zal kopen. “Vandaag kiest onze generatie ervoor om hun geld te spenderen aan andere luxeproducten dan aan diamant”, zegt David, “maar een diamant verliest nooit zijn waarde en kan van generatie op generatie doorgegeven worden. Een diamant heeft ook een emotionele waarde, in tegenstelling tot heel wat andere luxeproducten. Ik beschouw het als mijn persoonlijke taak om Antwerpen als het wereldcentrum voor diamant te promoten en mensen in binnen- en buitenland te overtuigen om meer diamant te kopen, mét een HRD Antwerp Grading Report wel te verstaan.”