Close filters
Filters
Submenu

Hiren Shah

Hiren Shah - Born in India, Finds Home in Antwerp

Early days in Surat

Born and raised in India, Hiren Shah is now a full-fledged specialist diamond broker in the Antwerp diamond industry. After his studies, Hiren started his career as a trainee in grading and sorting rough and polished diamonds. “Ever since I can remember, my parents and relatives have worked in the diamond business. We lived in Surat, the region where today more than 90% of all diamonds are polished. My family specialized in buying rough diamonds; they would polish and manufacture them and would then sell them again. Surat is known for diamonds. Everyone who grows up there becomes passionate about diamonds.”

But he fell in love with the world capital of diamonds, after he visited Antwerp during a business trip: "Antwerp is now my home."

Discovering Antwerp

16 years ago, Hiren came to Antwerp and started working as a salesman. During the course of the years, he continued to develop his knowledge, such that now Hiren advises customers who are looking to buy rough diamonds. “Maintaining an extensive customer base and a strong and healthy relationship with everyone in the industry is crucial for me”, says Hiren. “I learned a great deal about diamonds and marketing over the years, and I am convinced that Antwerp is the ultimate trade center for diamonds.”

“People fly to Antwerp from all over the world to buy their rough diamonds. This is no surprise when you realize that 84% of all rough diamonds discovered anywhere in the world come to Antwerp to be traded. I assist buyers in making the right choice, explaining to them the various possibilities and showing them the different options. Because when you buy a rough stone, you should already be able to estimate how much your stone will be worth in its polished form, as that determines the price you are willing to pay to buy a rough diamond.”

Ahimsa and my beliefs

While there are more than 72 different nationalities working in the diamond industry, a very large percentage is of Indian origin. “I am part of the Jain community” says Hiren, “which within the Indian religion is an independent faith where we believe strongly in Ahimsa, which means non-violence.” As member of the Antwerp Indian Association (AIA), Hiren tries to further strengthen the ties between the Antwerp and Indian communities. “AIA has more than 500 members, many of them diamantaires. We all love living and working in Antwerp. Even though we are proud of our roots, we feel connected with the city and will do everything to give the industry and our city the attention it deserves.”

Hiren Shah - geboren in Indië, vindt thuis in Antwerpen

De vroege dagen in Surat

Hiren Shah groeide op in Indië maar werkt vandaag als diamantair in de Antwerpse diamantsector. Waar Hiren na zijn studies in India als stagiair begon met het sorteren en waarderen van ruwe en geslepen diamant, verloor hij zijn hart na een zakenreis aan Antwerpen, het wereldcentrum van diamant.

“Zolang ik mij herinner, zijn mijn ouders en familie actief in de diamanthandel. Wij woonden in Surat, de regio waar vandaag meer dan 90% van alle diamanten geslepen wordt. Mijn familie was gespecialiseerd in het aankopen van ruwe diamant, die ze lieten slijpen en dan weer verder verkochten in geslepen vorm.  In Surat wemelt het van de diamanten. Iedereen die daar opgroeit, krijgt de passie voor diamant dan ook met de paplepel mee.”

De Antwerpse ontdekkingstocht

Zestien jaar geleden kwam Hiren naar Antwerpen waar hij begon als verkoper. Door de jaren heen heeft hij zich verder gespecialiseerd, waardoor Hiren nu klanten adviseert die ruwe diamant willen aankopen.

 “Een ruim klantenbestand en een sterke, gezonde relatie met iedereen in de sector is heel belangrijk voor mij”, zegt Hiren. “Door de jaren heen heb ik veel geleerd over diamant en marketing en ik ben ik ervan overtuigd dat Antwerpen het ultieme handelscentrum is voor diamant.”

“Vanuit heel de wereld vliegen mensen naar Antwerpen om ruwe diamant aan te kopen. Niet verwonderlijk, als je weet dat 84% van alle ruwe diamanten, die waar ook ter wereld gevonden worden, naar Antwerpen komen om verhandeld te worden. Ik begeleid kopers in het maken van hun keuze, leg hen verschillende opties voor en laat hen de mogelijkheden zien. Want wanneer je een ruwe steen koopt, moet je als koper eigenlijk al kunnen inschatten wat de steen waard zal zijn in geslepen vorm, want dat bepaalt de prijs die je bereid bent te betalen voor de ruwe diamant.”

Ahimsa en mijn waarden

Hoewel er meer dan 72 verschillende nationaliteiten actief zijn in de diamantsector, is een heel groot deel van Indische afkomst. “Zelf maak ik deel uit van de Jain gemeenschap”, aldus Hiren, “Dat is een onafhankelijk geloof binnen de Indiase religie waarbij sterk geloofd wordt in Ahimsa, geweldloosheid.” Als lid van de Antwerp Indian Association (AIA), probeert Hiren de banden tussen de Antwerpse en Indische gemeenschap verder de versterken. “AIA heeft meer dan 500 leden, waaronder natuurlijk ook heel wat diamantairs. Allemaal vinden we het fantastisch om in Antwerpen te wonen en te werken. Hoewel we fier zijn op onze afkomst, voelen we ons vooral verbonden met de stad en zullen we er alles aandoen om onze sector en onze stad de plaats en de aandacht te geven die ze verdienen.”