Close filters
Filters
Submenu

Pieter Bombeke

Polisher with the allure of an artist

Beret, glasses & grey moustache

A beret, glasses and a grey moustache. Everyone recognizes the world famous polisher from Antwerp Pieter Bombeke from a mile away when he walks the streets of the diamond district. With more than 40 years of experience in the industry, Pieter is a third generation polisher and proud to be.

In his office, his atelier, in the middle of the diamond district, the first thing that strikes is the loud noise of the polishing machines blasting through the room. A polisher is used to this, and Pieter tells his life story over the pulsing sounds of the machinery. 

Dreamcatcher & David Star

It all started 50 years ago when Pieter decided to do an internship as a polisher in Antwerp. Through his grandfather he eventually received proper training and was prepared to start working as a polisher in the world of diamonds. Pieter is known for his numerous creations like the Dreamcatcher and the David Star with its optical effect. Today, Pieter is a dying breed: he is one of the very last master polishers still working today.

Polishing, polishing, polishing

Pieter remembers very well the days when everything was still manufactured by hand, but today there are computer systems that can estimate the value of a diamond.

However when you ask him, Pieter does not want to know the value of a diamond before he starts polishing it, “it makes me nervous”, he says. The focus should lie on the result that you want to create for your customer, not on the stone’s value. Every diamond that is polished is a piece of art anyhow and the aim is to perfection this artwork.

Accidents can always occur when polishing. “Even if diamonds are the hardest material on earth, diamonds can still break when being polished so you have to treat them with the outmost care. But the more experienced you are and know your materials, the better you can estimate what the best way is to polish your diamond.”

Being one of the very last master polishers in the industry, Pieter never has to look for customers but they rather come to him. “People from all over the world come to see me, usually through word-of-mouth. They arrive with an idea, a certain vision and proposal and then I advise them on the various possibilities that are realistic”, says Pieter. But in the end, the owner of the rough stone decides what the end result will look like.

Technology & diamonds

Due to high labor costs, the majority of diamonds are polished in India. Antwerp now primarily specializes in big, qualitative and precious stones. “Here in Antwerp we work with highly technological equipment such as lasers and scanners to optimize the end result”, Pieter explains. Our goal is to obtain the most beautiful diamond from every rough stone. And it is that quality and expertise that will ensure that Antwerp will remain the most important trade center in the world and I am proud that I can contribute to this brilliant story, every single day. 

 

Slijper met de allure van een kunstenaar

Een baret, bril en grijze snor

Een baret, een bril en een grijze snor. Iedereen herkent de wereldberoemde Antwerpse slijper Pieter Bombeke van mijlenver wanneer hij sierlijk door de straten van de diamantwijk loopt. Met meer dan 40 jaar ervaring in de sector, is Pieter de derde generatie diamantbewerker en slijper in zijn familie en daar is hij best fier op.

In zijn werkplaats, zijn stulpje, in het hart van de diamantwijk valt meteen het krachtige geluid van zijn apparatuur op. Maar Pieter hoort het al niet meer, slijpt lustig verder en vertelt ondertussen zijn verhaal.

Dreamcatcher & Davidster

“Alles begon toen ik besloot om een opleiding te volgen als diamantbewerker in Antwerpen. Via mijn grootvader kon ik op leercontract en werd ik klaargestoomd om als slijper te starten.” Vijftig jaar later staat Pieter bekend om zijn vele slijpcreaties zoals de Dreamcatcher en de Davidster met optisch effect. Pieter behoort vandaag tot een uitstervend ras: hij is een van de laatste meesterslijpers die nog steeds actief is.

Slijpen, slijpen, slijpen

Pieter herinnert zich nog heel goed de tijden dat alles nog met de hand vervaardigd werd. De dag van vandaag zijn er computersystemen die de waarde van een diamant kunnen schatten. Pieter zelf wil echter op voorhand niet weten wat de steen waard is: “Daar word ik zenuwachtig van. Bovendien gaat het om het resultaat en niet om wat de steen waard is. Elke diamant die geslepen wordt, is een kunstwerk op zich. Het komt erop aan dit kunstwerk zo perfect mogelijk te maken.”

Tijdens het slijpen kan er heel wat mislopen. “Hoewel diamanten het hardste natuurlijk materiaal op aarde zijn, kunnen diamanten tijdens het slijpen toch breken of barsten en dus moet je voorzichtig zijn. Maar hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je het materiaal kent en hoe beter je kan inschatten op welke manier je een steen moet slijpen.”

Als een van de laatste overgebleven meesterslijpers, moet Pieter zelf nooit op zoek naar klanten. “Via mond-aan-mondreclame krijg ik mensen uit alle hoeken van de wereld over de vloer die op zoek zijn naar een speciale slijpvorm of oude diamanten willen laten herstellen. De klanten komen meestal met een idee, voorstel en visie over hoe zij het eindresultaat van hun steen voor ogen hebben en dan adviseer ik hen over de verschillende mogelijkheden die realistisch zijn”, alsdus Pieter. “Uiteindelijk beslist de eigenaar van de steen over het eindresultaat.”

Technologie & diamant

Door de hoge loonkosten wordt het overgrote deel van de diamanten vandaag in India geslepen. Toch worden ook in Antwerpen nog heel wat stenen geslepen, al zijn dit voornamelijk de kwaliteitsvolle, grote en waardevolle stenen. “Hier in Antwerpen werken wij nu met hoogtechnologische materialen zoals lasers en scanners om het eindresultaat te optimalizeren”, legt Pieter uit. “Ons doel is om uit elke ruwe steen de mooiste diamant te verkrijgen. Wij mogen trots zijn dat in Antwerpen de focus op kwaliteit vandaag de dag nog steeds zo belangrijk is. En het is die kwaliteit en expertise die ervoor zal zorgen dat Antwerpen het belangrijkste handelscentrum in diamant zal blijven. Ik ben fier dat ik elk dag opnieuw mag meeschrijven aan dit schitterende verhaal.