Close filters
Filters
Submenu

Willy Henneuse

The Man of the Diamond Trophies

With his grey beard and neatly combed hair, Willy Henneuse can proudly be called the Godfather of the diamond industry. In the last 50 years, Willy has seen and lived everything in the industry and he has one important message for all Antwerpians: “Antwerp is the oldest and best trade center in the world and we can proud of that.” In other words: he is the perfect Diamonds and Antwerp ambassador.

Willy started working as an apprentice diamond polisher to earn some pocket money during a summer holiday. “I was planning to study history and mathematics but plans changed, because I decided to do an internship with my uncle in Brasschaat. My father was not happy about that”, Willy laughs. Later I did complete my studies in accountancy.

“I realized that I had the talent and skills to work in the diamond industry, so I decided to stay and after 50 years I still cannot part with the industry.” Throughout the years, Willy was active in various layers of the diamond industry. He started as a trainee and learned how to polish and sort diamonds to eventually become a trader. “I actually always knew I would become a trader when I used to play monopoly as a little boy”, Willy says.

These days Willy tries to take a step back and his main preoccupation is promoting the Antwerp diamond industry. In the past as well as today he does this through being a member of diverse Boards of Directors, such as the Diamond Club and SBD. His main activity however is designing exclusive throphies for sporting events to promote the diamond industry even more.

In 2001, I managed to ensure that the winner of the Tour de France, Marc Wouters, received a real diamond as a trophy. I was also given the opportunity to design fantastic things for the Antwerp Diamond Tennis Games. “This way we can show the world that Antwerp is still the beating heart of the international diamond world.”

 

De man van de diamanten trofeeën

Willy Henneuse is met zijn grijze baard en strak naar achter gekamde haren een beetje de nestor van de Antwerpse diamantsector. Willy heeft de voorbije 50 jaar alles gezien en meegemaakt en heeft een belangrijke boodschap voor alle Antwerpenaren: “Antwerpen is het oudste en beste handelscentrum ter wereld. Daar mogen we best fier op zijn.” De perfecte Diamonds and Antwerp-ambassadeur dus.

Willy begon als leerjongen om wat centjes bij te verdienen tijdens de zomermaanden. “Na de zomer zou ik Geschiedenis en Wiskunde gaan studeren, maar dat is toen niet gelukt, daar ik liever in de diamantsector een opleiding volgde bij mijn oom. Mijn vader was daar niet gelukkig om! Later heb ik gedurende 7 jaar de Belgische Kamer van Rekenplichtigen gevolgd.”

Blijkbaar had ik aanleg om in de diamantsector te werken, waardoor ik ben blijven plakken. En na vijftig jaar kan ik er nog altijd geen afscheid van nemen.” Door de jaren heen was Willy actief in de verschillende lagen van de diamantsector. Hij begon als leerjongen te slijpen en sorteren, om uiteindelijk handelaar te worden. “Eigenlijk stond het in de sterren geschreven dat ik handelaar zou worden,” aldus Willy. “Ik wist het al toen ik als klein manneke Monopoly speelde dat in het verhandelen van zaken mijn groot plezier lag.”

Vandaag probeert Willy het wat rustiger aan te doen en houdt hij zich vooral bezig met de promotie van de Antwerpse diamantsector. “Vroeger en tot nog op heden doet hij dit vanuit allerlei Raden van Bestuur, zoals de Diamantclub en SBD.” Maar vandaag plaatst Willy de Antwerpse diamant in de kijker door exclusieve trofeeën te ontwerpen voor sportevenementen.

“In 2001 heb ik ervoor gezorgd dat de winnaar van de Tour de France, Marc Wouters, een diamant als trofee heeft ontvangen. En ook voor de Antwerp Diamond Tennis Games heb ik al fantastische dingen mogen ontwerpen.” Op deze manier kunnen we de wereld tonen dat Antwerpen nog steeds het kloppende hart is van de internationale diamantwereld.