Close filters
Filters
Submenu

Marianne Georges

Madame Marianne

“Madame Marianne”. That is how Marianne Georges has been known for the past 40 years in the Antwerp diamond industry. As a 20-year old girl, she started working as a secretary for the Jewish brothers Isi and Daniël Horowitz. Over the years, she worked hard and climbed up the professional ladder. Today Marianne is a top sales woman at one of the largest diamond companies in the world: Diarough N.V.

Marianne lives and breathes diamonds. When you ask her what her favorite diamonds are, you will receive an elaborate story about the rarity of certain colored diamonds that, due to a twist of fate and the presence of certain substances in nature, have a beautiful color. There is nothing she does not know about the precious stones. “Eternity is what I find so fascinating about diamonds. Because diamonds are the hardest product on earth, they are indestructible. They formed in the Earth’s mantle millions of years ago, eventually to be sold as the ultimate gift of love. I am lucky to work with such a fantastic product every day and I do so with the greatest pleasure.”

At Diarough N.V., Marianne has a wide variety of customers among her clientele, from the smallest jewelry producers to wholesalers, all the way to the most exclusive jewelry brands.

“You have to be aware of what the client wants even before he knows what he is looking for. Because there is such a great variety and choice in diamonds, it is a matter of collecting the right stones, and then together with the stones, selling an illusion of what can be done with the stones.”

The diamond industry has a reputation of being a closed world. While this is mainly due to the strict security regulations, which for obvious reasons must be applied, it is also due to the fact that many diamond companies are family-owned business that evolve from generation to generation. This makes that few newcomers enter the sector.

“Today I regularly sell to the grandchildren of my first customers, which is absolutely fantastic to see,” says Marianne. “That is also the beauty about our industry. All those different nationalities and cultures sharing the same passion for diamonds, but that also often have similar family values. My boss is Indian, and through him I have gotten to know the Indian culture very well, but when I first started working in the diamond industry, the wife of a rabbi taught me how to communicate with the Orthodox Jewish community. You need to know these intrinsic details in the diamond industry, and they are also very enriching and interesting beyond the industry.”

In the international diamond industry a working day never looks the same. “You are never bored in the diamond industry,” says Marianne. “It is like a game of musical chairs that starts up again every day, where buyers and sellers negotiate. One day you are lucky that they buy your merchandise, and the next day you have to accept that they go to your biggest competitor. But everyone knows each other and wishes each other well. That’s how it works in the diamond business.”

Madame Marianne

Madame Marianne, zo staat Marianne Georges al 40 jaar bekend in de Antwerpse diamantsector. Als 20-jarig meisje begon ze als secretaresse te werken voor de Joodse broers Isi en Daniël Horowitz. Door de jaren heen werkte ze zich verder op, waardoor Marianne vandaag de topverkoopster is van een van de grootste diamantbedrijven ter wereld: Diarough N.V.

Marianne ademt diamant. Wanneer je haar vraagt naar wat haar favoriete diamanten zijn, krijg je een uitgebreid verhaal te horen over de zeldzaamheid van sommige gekleurde diamanten, die dankzij een speling van het lot en de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de natuur hun fantastische kleur krijgen. Maar ook  diamanten kennen voor haar geen geheimen. “Eternity, oneindigheid, dat is wat ik zo fantastisch vindt aan diamant. Doordat diamanten het hardste product op aarde zijn, zijn ze onverwoestbaar. Miljoenen jaren geleden gevormd in de aardkost, om uiteindelijk als ultieme geschenk van liefde verkocht te worden. Met zo’n fantastisch product mag ik elke dag werken en dat doe ik met het grootste plezier.”

Bij Diarough N.V., heeft Marianne van de kleinste juwelenproducenten, over groothandelaars tot de meest exclusieve juwelenmerken in haar klantenbestand.

“Je moet weten wat de klant wil, nog voor hij zelf precies weet waar hij naar op zoek is. Doordat er zoveel keuze en variëteit bestaat in diamanten, is het een kwestie van de juiste stenen te verzamelen en dan samen met de stenen de illusie te verkopen van wat er met de stenen kan gedaan worden.”

De diamantsector heeft de reputatie van een gesloten wereld te zijn. Hoewel dit voornamelijk komt door de strikte veiligheidsregels, die er om evidente reden van toepassing zijn, is het wel zo dat de meeste diamantbedrijven van generatie op generatie overgaan en maar weinig nieuwkomers de sector binnenstappen.

“Ik verkoop vandaag vaak aan kleinkinderen van mijn eerste klanten. Fantastisch om zien,” aldus Marianne. “Dat is ook het mooie aan onze sector. Al die verschillende nationaliteiten en culturen die allemaal dezelfde passie voor diamant delen, maar ook heel vaak dezelfde familiewaarden. Zelf werk ik vandaag voor een Indische baas, waardoor ik de Indische cultuur zeer goed ken, maar toen ik pas in de diamant begon ben ik bij de vrouw van een Rabijn in de leer gegaan om te weten hoe om te gaan met Orthodoxe Joden. Dat zijn dingen die je nodig hebt in de diamant, maar ook daarbuiten enorm leerrijk en interessant zijn.”

In de internationale diamantsector ziet een werkdag er nooit hetzelfde uit. “Je verveelt je nooit in de diamant,” zegt Marianne. “Het is precies een stoelendans die elke dag opnieuw in gang wordt gezet, waarbij kopers en verkopers onderhandelen en je de ene dag het geluk hebt dat ze bij jou kopen, en je de volgende dag moet vaststellen dat ze bij jouw grootste concurrent kopen. Maar iedereen kent elkaar en gunt het elkaar. Dat, is den diamant.”